Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
 • Nimi: Comperion Oy
 • Y-tunnus: 2933035-3
 • Osoite: Kampinkuja 2
 • Postinumero: 00100
 • Postitoimipaikka: Helsinki
 • Sähköpostiosoite: info@valitysvertailu.fi
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö
 • Yritys: Comperion Oy
 • Nimi: Ilkka Ollikainen
 • Osoite: Kampinkuja 2
 • Postinumero: 00100
 • Postitoimipaikka: HELSINKI
 • Sähköposti: info@valitysvertailu.fi
 1. Yleistä & rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään Comperion Oy:n tarjoamien palvelujen ja niihin liittyvien asiakassuhteiden kehittämiseen, ylläpitämiseen, toteuttamiseen, analysointiin ja tilastointiin. Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja se perustuu asiakkaan hyväksymiin ehtoihin, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen ja sopimukseen. Käyttäjän luovuttamia yhteystietoja voidaan käyttää myös käytetyn palvelun, samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Comperion Oy:n toiminnan kehittämistä, tilastointia, reklamaatioiden käsittelyä ja palvelujen kehittämistä varten.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään asiakkaan suostumuksella tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kerättävät tiedot voivat sisältää yhteystiedot, asunnon tiedot, palvelun käyttöä koskevat tiedot, muut palvelun toimittamiseen liittyvät tiedot tai muut käyttäjän palvelussa luovuttamat tiedot.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Postinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaan antamat tiedot asunnosta
 • Tiedot tilatuista palveluista, laskutuksesta ja toimituksesta
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään, mutta tietoja voidaan myös saada muista lähteistä kuten julkisista rekistereistä ja yhteistyökumppaneilta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille palvelujen toimittamiseksi ja/tai palvelun kehittämistarkoituksissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme evästeitä palvelun toiminnan varmistamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös analytiikkaan ja mainosten kohdentamiseen.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjata tai poistaa häntä koskevia tietoja sekä oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on markkinointia saatuaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukainen vastustamisoikeus. Rekisteristäpoisto on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti Rekisterinpitäjän tässä dokumentissa tarjoamaan osoitteeseen. Rekisterin ylläpitäjällä on velvollisuus tunnistaa tietopyyntöä tekevä henkilö luotettavasti. Tietopyynnön tekijän on näin ollen pystyttävä luotettavasti todentamaan hänen olevan henkilö, jonka tietoihin liittyvää pyyntöä tehdään.

Päivitetty 21.9.2023